Ministeri

Correspon al Ministeri de Sanitat la proposta i l’execució de la política del Govern en matèria de salut, planificació i assistència sanitària, així com l’exercici de les competències de l’Administració General de l’Estat per a assegurar als ciutadans el dret a la protecció de la salut.

Imatge Mónica García Gómez

Ministra

Mónica García Gómez

Currículum

Agenda

Sala de premsa

Imatge Funcions i estructura

Funcions i estructura

Competències i organigrama del Ministeri i els seus organismes dependents.

Imatge CA i ciutats autònomes

CA i ciutats autònomes

Organismes de salut de les comunitats i ciutats autonòmiques - Traspàs a les comunitats autònomes de les competències en matèria de sanitat.

Imatge Consell Interterritorial del SNS

Consell Interterritorial del SNS

Òrgan permanent de coordinació, cooperació, comunicació i informació dels servicis de salut: informació sobre el marc legal, òrgans vinculats, ordes del dia i acords adoptats en ple.

Imatge Sistema Nacional de Salut

Sistema Nacional de Salut

Informació relativa al conjunt de prestacions sanitàries dependents dels poders públics - Sistema coordinat entre els servicis de salut de l’Administració de l’Estat i de les autonomies.

Imatge Transparència i bon govern

Transparència i bon govern

Informació sobre el Ministeri.

Imatge Fons de la Unió Europea

Fons de la Unió Europea

Informació relativa a fons europeus: el Ministeri de Sanitat és beneficiària de fons associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (NextGenerationEU), fons REACT-EU i fons FEDER.

Imatge Activitat internacional

Activitat internacional

Informació sobre les funcions relatives amb l'activitat internacional del Ministeri, incloses les relacions multilaterals, bilaterals i les de la Unió Europea.

Imagen Planes y Estrategias

Plans i Estratègies

Informació sobre aquelles actuacions singulars que, en un horitzó temporal pròxim, ha realitzat el Departament.