Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Sanitat s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de Seu Electrònica de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic S'obrirà en una finestra nova , pel qual es trasposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016 S'obrirà en una finestra nova .

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://sede.mscbs.gob.es/, excluyendo los contenidos incrustados provenientes de otros dominios.

Situation de conformité

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contenu non accessible

Le contenu mentionné ci-dessous n'est pas accessible pour le motif suivant:

 1. Manque de conformité avec le décret royal 1112/2018

  1. És possible que hi haja algun reproductor de vídeo que no dispose d'un mode d'operació que permeta mostrar els subtítols existents [requisit número 7.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció de subtítols].
  2. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'un mode per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció].
  3. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  4. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols (gravats)].
  5. Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatiu (gravat)].
  6. En alguna pàgina, la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
  7. En alguna pàgina s'han pogut utilitzar imatges de text en comptes de text per transmetre informació [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Imatges de text].
  8. De manera puntual, alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per pausar, controlar o amagar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, aturar, amagar].
  9. En algun document, les imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  10. En algun document, la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
  11. Algun document no té definit per programa almenys una seqüència correcta de lectura [requisit número 10.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa].
  12. En algun document la relació de contrast en text podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].
  13. En algun document s'han pogut utilitzar imatges de text en comptes de text per transmetre informació [requisit número 10.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Imatges de text].
  14. Puntualment, algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Entitolat de pàgines].
  15. En alguna pàgina no s'indica l'idioma utilizat per defecte [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de la pàgina].
 2. Càrrega desproporcionada

  • No s’aplica.
 3. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complesquen plenament tots els requisits d'accessibilitat. Malgrat això, s'ha procurat que la majoria sí que ho complesquen.
  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguen desenvolupats pel Ministeri de Sanitat o que no estiguen sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.
  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complesquen plenament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d’esta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 15 de setembre de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L..

Última revisió de la declaració: 15 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

 1. Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), com ara:
  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

  Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

 2. D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
  • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
   • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
   • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

  A la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

  Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del tràmit Queixes i suggeriments S'obrirà en una finestra nova del Ministeri de Sanitat, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Subsecretaria del Ministeri de Sanitat.

Procédure d’application

Si una vegada sol·licitada d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del tràmit de Queixes i suggeriments S'obrirà en una finestra nova del Ministeri de Sanitat, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Sanitat.

Contingut opcional

Este lloc web complix els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

La Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad https://sede.mscbs.gob.es/, ha sido realizado utilizando XHTML 1.0 para el marcaje de contenido y hojas de estilo CSS 3 para el diseño visual, evitándose en la medida de lo posible utilizar tecnologías propietarias que condicionen el uso de determinados aparatos o navegadores. Estos estándares garantizan el acceso a la información a través de cualquier dispositivo de navegación que soporte las recomendaciones del W3C.

Els estils utilitzats s'han construït seguint les recomanacions del consorci W3C per a la versió 3 de fulls d'estil en cascada i s'han validat mitjançant l'eina l'eina de validació del codi CSS S'obrirà en una finestra nova que proporciona el consorci, sense detectar-s'hi errors.

D'altra banda, s'ha validat l'HTML des d'on s'utilitzen els diferents CSS per comprovar que l'arbre d'anàlisi utilitzat és correcte. L'anàlisi s'ha fet mitjançant l'eina de validació del codi HTML S'obrirà en una finestra nova que proporciona el consorci i és el resultat d'aquest anàlisi positiva.

En cas que l'usuari accedi al portal mitjançant un navegador que no suporte fulls d'estil, el marcatge estructural permet la visualització correcta de tots els continguts. Si seleccioneu l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap classe de format visual.

La Seu Electrónica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social està optimitzada per a una resolució de 1024 x 768. Si teniu un monitor amb una resolució més alta, potser la mida de lletra resulte en alguns casos menuda. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè es puga ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.

El Ministeri de Sanitat ha incorporat a la seua pàgina web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit S'obrirà en una finestra nova . Un servei que millora automàticament l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per activar la plataforma inSuit a la web del Ministeri de Sanitat: cal activar la pestanya d'inSuit inserida al costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

Imagen herremienta accesibilidad

L'usuari rebrà des del web les ajudes tècniques que us permetran navegar de manera adaptada a les vostres necessitats i preferències.

Ayudas técnicas de inSuit
Ajuda tècnicaDirigida a:
Navegació amb teclat Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat fent servir balises numèriques.
Navegació per a visió reduïda Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.
Comandaments de veu Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de comandaments senzills de veu.
Navegació amb sons Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol classe de sons, mitjançant una passada de les opcions disponibles.
Navegació amb polsador Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant una passada de les opcions disponibles.
Navegació senzilla amb botons Persones amb discapacitat cognitiva i gent gran. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
Navegació senzilla amb text gran Gent gran o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per dislèxia i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador