Servizos á cidadanía

Este apartado reúne diversos servizos de información administrativa ao cidadán, caixas de correo de contacto, consultas e suxestións.

Contacta con el Ministerio

Contacta co Ministerio

Se desexa Información Administrativa facilitámoslle os medios para solicitala.

Oficinas de Registro

Oficinas de Rexistro

Mapa e Buscador de Oficinas de Rexistro.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca e publicacións

Ligazón de acceso á Biblioteca e as publicacións do Ministerio de Sanidade.

Trabaja con nosotros

Traballa connosco

Pode consultar a Oferta de Emprego Público, tanto de persoal Funcionario coma Laboral, Formación Sanitaria Especializada, así como o Proceso Extraordinario de Consolidación de Emprego.

Registros Profesionales

Rexistros Profesionais

Ligazón de acceso ao Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios (REPS).

Perfil del contratante

Perfil do contratante

Información e documentos relativos á actividade contractual para asegurar a transparencia e o seu acceso público.

Ayudas, Becas, Subvenciones y Premios

Axudas, Bolsas, Subvencións e Premios

Prazos e requisitos para as últimas convocatorias de axudas, bolsas, subvencións e premios.

Servicios al Ciudadano de la UE

Servizos no Ámbito Internacional

Servizos ao Cidadán no ámbito internacional.

Canle interna de información

Canle interna de información

Permite a recepción e tratamento das informacións referentes ás accións e omisións previstas no artigo 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.