Áreas

Información sobre as áreas competenciais do Ministerio de Sanidade.

Alertas e emerxencias sanitarias

Alertas e emerxencias sanitarias

Xestión da información e apoio na resposta a situacións de alerta ou emerxencia sanitaria nacional ou internacional que supoñan unha ameaza para a saúde da poboación.

Sanidade exterior

Sanidade exterior

Controis sanitarios á importación, exportación ou tránsito de alimentos, materiais en contacto con alimentos e outras mercadorías susceptibles de pór en risco a saúde pública.

Promoción da saúde e prevención

Promoción da saúde e prevención

Promoción da saúde, entornos saudables, saúde comunitaria, estilos de vida saudable (actividade física, alcol, tabaco, alimentación saudable), programas de triaxe, programas de vacinación, avellentamento saudable, seguridade e prevención de lesións non intencionais (accidentes) e violencia.

Calidade asistencial

Calidade asistencial

Desenvolvemento e promoción da mellora da calidade asistencial e da excelencia clínica no Sistema Nacional de Saúde.

Carteira común de servizos do SNS

Carteira común de servizos do SNS

Prestacións sanitarias comúns a todo o Sistema Nacional de Saúde.

Farmacia

Farmacia

Política farmacéutica e financiamento público e de fixación de prezos dos medicamentos e produtos sanitarios.

Icono Plan Nacional sobre Drogas

Plan Nacional sobre Drogas

Coordinación das políticas que, en materia de drogas, leven a termo as distintas Administracións Públicas e entidades sociais en España.

Profesións sanitarias

Profesións sanitarias

Organización das profesións sanitarias e xestión da formación especializada.

Saúde dixital

Saúde dixital

Acceso á información clínica interoperable no Sistema Nacional de Saúde.

Centros, servizos e unidades de referencia

Centros, servizos e unidades de referencia

Centros, Servizos e Unidades de Referencia do Sistema Nacional de Saúde e Redes Europeas de Referencia.

Sanidade ambiental

Sanidade ambiental

Realiza a vixilancia, identificación, avaliación, xestión e a comunicación dos riscos para a saúde que se poidan derivar dos factores ambientais.

Saúde laboral

Saúde laboral

Accións de prevención de riscos laborais, de vixilancia e de promoción da saúde física e mental das persoas traballadoras.

Medicina transfuncional

Medicina transfuncional

Sistema Nacional para a Seguridade Transfusional e Hemovixilancia.

Control do VIH, ITS, hepatites virais e tuberculose

VIH, ITS, hepatites virais e tuberculose

Programas, plans e estratexias de prevención e control do VIH, Infeccións de Transmisión Sexual, Hepatites virais e Tuberculose.