Ministerio

Corresponde ao Ministerio de Sanidade, a proposta e execución da política do Goberno en materia de saúde, de planificación e asistencia sanitaria, así como o exercicio das competencias da Administración Xeneral do Estado para asegurar aos cidadáns o dereito á protección da saúde.

Imaxe Mónica García Gómez

Ministra

Mónica García Gómez

Currículo

Axenda

Sala de Prensa

Imaxe Funcións e Estrutura

Funcións e Estrutura

Competencias e organigrama do Ministerio e os seus organismos dependentes.

Imaxe CC.AA e Cidades Autónomas

CC.AA e Cidades Autónomas

Organismos de Saúde das Comunidades e Cidades Autonómicas - Traspaso ás Comunidades Autónomas das competencias en materia de sanidade.

Imaxe Consello Interterritorial do SNS

O Consello Interterritorial SNS

Órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información dos servizos de saúde: información sobre o marco legal, órganos vinculados, ordes do día e acordos adoptados en pleno.

Imaxe Sistema Nacional de Saúde

Sistema Nacional de Saúde

Información relativa ao conxunto de prestacións sanitarias dependentes dos poderes públicos - Sistema coordinado entre os Servizos de Saúde da Administración do Estado e das Autonomías.

Imaxe Transparencia e bo goberno

Transparencia e bo gobernoo

Información sobre o Ministerio.

Imaxe Fondos da Unión Europea

Fondos da Unión Europea

Información relativa a fondos europeos: o Ministerio de Sanidade é beneficiario de fondos asociados ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (NextGenerationEU), fondos REACT-EU e fondos FEDER.

Imaxe Actividade Internacional

Actividade Internacional

Información sobre as funcións relativas á actividade internacional do Ministerio, incluíndo as relacións multilaterais, bilaterais e coa Unión Europea.

Imagen Planes y Estrategias

Plans e Estratexias

Información sobre aquelas actuacións singulares que, nun horizonte temporal próximo, realizou o Departamento.