Alorrak

Osasun Ministerioaren eskumenak diren alorrei buruzko informazioa.

Osasun-alertak eta -larrialdiak

Osasun-alertak eta -larrialdiak

Informazioa kudeatzea eta herritarren osasunerako mehatxu diren estatuko edo nazioarteko alerta- edo larrialdi-egoeretan erantzuna ematea.

Kanpo-osasuna

Kanpo-osasuna

Elikagaiak, elikagaiekin kontaktuan dauden materialak eta osasun publikoa arriskuan jar dezaketen beste salgai batzuk inportatzeko, esportatzeko edo igarotzeko osasun-kontrolak.

Osasunaren sustapena eta prebentzioa

Osasunaren sustapena eta prebentzioa

Osasunaren sustapena, ingurune osasungarriak, komunitatearen osasuna, bizimodu osasungarria (jarduera fisikoa, alkohola, tabakoa, elikadura osasungarria), baheketa-programak, txertaketa-programak, zahartzaro osasungarria, segurtasuna eta nahi gabeko lesioen prebentzioa (istripuak) eta indarkeria.

Asistentziaren kalitatea

Asistentziaren kalitatea

Osasun Sistema Nazionalean asistentzia-kalitatearen hobekuntza eta bikaintasun klinikoa garatzea eta sustatzea.

Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuna

Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuna

Osasun Sistema Nazional osorako osasun-prestazio komunak.

Farmazia

Farmazia

Farmazia-politika eta finantzaketa publikoa eta sendagaien eta osasun-produktuen prezioa finkatzeko politika.

Drogei buruzko Plan Nazionala

Drogei buruzko Plan Nazionala

Espainiako administrazio publikoek eta gizarte-erakundeek drogen arloan gauzatzen dituzten politikak koordinatzea.

Osasun-arloko lanbideak

Osasun-arloko lanbideak

Osasun-arloko lanbideen antolamendua eta prestakuntza espezializatuaren kudeaketa.

Osasun digitala

Osasun digitala

Osasun Sistema Nazionalean elkarreragingarria den informazio klinikorako sarbidea.

Erreferentziako zentroak, zerbitzuak eta unitateak

Erreferentziako zentroak, zerbitzuak eta unitateak

Osasun Sistema Nazionaleko Erreferentziazko Zentro, Zerbitzu eta Unitateak eta Europako Erreferentzia Sareak.

Ingurumen-osasuna

Ingurumen-osasuna

Ingurumen-faktoreetatik eratorri daitezkeen osasun-arriskuen zaintza, identifikazioa, ebaluazioa, kudeaketa eta komunikazioa egiten du.

Laneko osasuna

Laneko osasuna

Langileen lan-arriskuen prebentziorako, zaintzarako eta osasun fisiko eta mentala sustatzeko ekintzak.

Medikuntza transfunsionala

Medikuntza transfunsionala

Transfusio Segurtasunerako eta Hemozaintzarako Sistema Nazionala.

GIB, STI, hepatitis biriko eta tuberkulosiaren kontrola

GIB, STI, hepatitis birikoak eta tuberkulosia

GIBa, sexu-transmisiozko infekzioak, hepatitis biralak eta tuberkulosia prebenitzeko eta kontrolatzeko programak, planak eta estrategiak.