Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Sanitat s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de Seu Electrònica de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic S'obrirà en una finestra nova , pel qual es trasposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016 S'obrirà en una finestra nova .

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.sanidad.gob.es, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull tot seguit no és accessible pels motius següents:

 1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:

  1. És possible que hi hagi algun reproductor de vídeo que no disposi d'un mode d'operació que permeti mostrar els subtítols existents [requisit número 7.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció de subtítols].
  2. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'un mode per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció].
  3. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  4. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols (gravats)].
  5. Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatiu (gravat)].
  6. En alguna pàgina, la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
  7. En alguna pàgina s'han pogut utilitzar imatges de text en comptes de text per transmetre informació [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Imatges de text].
  8. De manera puntual, alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per pausar, controlar o amagar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, aturar, amagar].
  9. En algun document, les imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  10. En algun document, la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
  11. Algun document no té definit per programa almenys una seqüència correcta de lectura [requisit número 10.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa].
  12. En algun document la relació de contrast en text podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].
  13. En algun document s'han pogut utilitzar imatges de text en comptes de text per transmetre informació [requisit número 10.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Imatges de text].
  14. Puntualment, algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Entitolat de pàgines].
  15. En alguna pàgina no s'indica l'idioma utilizat per defecte [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de la pàgina].
 2. Càrrega desproporcionada

  • no s’aplica.
 3. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin plenament tots els requisits d'accessibilitat. Malgrat això, s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.
  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats pel Ministeri de Sanitat o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.
  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin plenament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 15 de setembre de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L.

Última revisió de la declaració: 15 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

 1. Podeu realitzar comunicacions sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del Real Decreto 1112/2018) como por sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), com ara:
  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

  Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

 2. D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
  • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
   • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
   • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

  A la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

  Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del tràmit Queixes i suggeriments S'obrirà en una finestra nova del Ministeri de Sanitat, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Subsecretaria del Ministeri de Sanitat.

Procediment d’aplicació

Si una vegada sol·licitada d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del tràmit de Queixes i suggeriments S'obrirà en una finestra nova del Ministeri de Sanitat, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Sanitat.

Contingut opcional

Este sitio web aplica los requisitos de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerando las excepciones del Real Decreto 1112/2018.

El Portal Ministeri de Sanitat www.sanidad.gob.es, ha estat realitzat utilitzant HTML5 per al marcatge de contingut i fulls d'estil CSS 3 per al disseny visual, i s'ha evitat en la mesura del possible utilitzar tecnologies propietàries que condicionin l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que suporti les recomanacions del W3C: HTML5, CSS 3.0, nivell AA.

Los estilos utilizados se han construido siguiendo las recomendaciones del consorcio W3C, para la versión 3 de hojas de estilo en cascada y han sido validados mediante la herramienta de validación del código CSS S'obrirà en una finestra nova que proporciona el consorcio, sin detectarse errores.

D'altra banda, s'ha validat l'HTML des d'on s'utilitzen els diferents CSS per comprovar que l'arbre d'anàlisi utilitzat és correcte. L'anàlisi s'ha fet mitjançant l'eina de validació del codi HTML S'obrirà en una finestra nova que proporciona el consorci i és el resultat d'aquest anàlisi positiva.

En cas que l'usuari accedi al portal mitjançant un navegador que no suporti fulls d'estil, el marcatge estructural permet la visualització correcta de tots els continguts. Si seleccioneu l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap classe de format visual.

El lloc web està dissenyat per a l'una visualització receptiva, de manera que es visualitza de forma òptima als dispositius de tauleta i mòbils.

El Ministeri de Sanitat ha incorporat a la seva pàgina web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit S'obrirà en una finestra nova . Un servei que millora automàticament l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per activar la plataforma inSuit a la web del Ministeri de Sanitat: cal activar la pestanya d'inSuit inserida al costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

L'usuari rebrà des del web les ajudes tècniques que us permetran navegar de manera adaptada a les vostres necessitats i preferències.

Ajudes tècniques d'inSuit
Ajuda tècnicaDirigida a:
Navegació amb teclat Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat fent servir balises numèriques.
Navegació per a visió reduïda Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.
Comandaments de veu Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de comandaments senzills de veu.
Navegació amb sons Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol classe de sons, mitjançant una passada de les opcions disponibles.
Navegació amb polsador Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant una passada de les opcions disponibles.
Navegació senzilla amb botons Persones amb discapacitat cognitiva i gent gran. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
Navegació senzilla amb text gran Gent gran o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per dislèxia i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador